Johannesevangeliet 12:24

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Om inte ett vetekorn som faller i jorden väljer att dö, så förblir det ett korn, men om det väljer att dö så bär det stor skörd (frukt).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ἐὰν   μὴ   ὁ   κόκκος   τοῦ   σίτου   πεσὼν   εἰς   τὴν   γῆν   ἀποθάνῃ,   αὐτὸς   μόνος   μένει·   ἐὰν   δὲ   ἀποθάνῃ,   πολὺν   καρπὸν   φέρει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3588 denna, denne the T-NSM
G2848 κόκκος säd, korn grain N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4621 σίτου vete of wheat, N-GSM
G4098 πεσὼν falla having fallen V-2AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten ground, N-ASF
G0599 ἀποθάνῃ, dö, omkomma, vara död, döende shall die, V-2AAS-3S
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det it P-NSM
G3441 μόνος endast, ensam alone A-NSM
G3306 μένει· stanna, bo, abides; V-PAI-3S
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0599 ἀποθάνῃ, dö, omkomma, vara död, döende it shall die, V-2AAS-3S
G4183 πολὺν många, stor much A-ASM
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G5342 φέρει. bära it bears. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.