Johannesevangeliet 12:23

Jesus svarade dem: "Stunden har kommit då Människosonen har valt att bli förhärligad (upphöjd).

[Nu sker en vändpunkt. Jesus börjar tala om sin död och uppståndelse. Nu följer en kort liknelse där Jesus liknar sig själv vid ett vetekorn som måste dö för att bära frukt. Människosonen är en titel på Messias, se Dan 7:13‑14.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   ἀποκρίνεται   αὐτοῖς   λέγων·   ἐλήλυθεν   ἡ   ὥρα   ἵνα   δοξασθῇ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0611 ἀποκρίνεται svara answered V-PNI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G2064 ἐλήλυθεν komma, gå Has come V-2RAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick hour N-NSF
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1392 δοξασθῇ prisa, ära may be glorified V-APS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου. människa of Man. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.