Johannesevangeliet 12:20

Bland dem som kommit upp till [påsk-]högtiden för att tillbe fanns några greker.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἦσαν   δὲ   Ἕλληνές   τινες   ἐκ   τῶν   ἀναβαινόντων   ἵνα   προσκυνήσωσιν   ἐν   τῇ   ἑορτῇ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἦσαν är There were V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1672 Ἕλληνές grek, hedning Greeks N-NPM-LG
G5100 τινες något, någon, några certain X-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på among PREP
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G0305 ἀναβαινόντων stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp coming up V-PAP-GPM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4352 προσκυνήσωσιν tillbe they may worship V-AAS-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig at PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1859 ἑορτῇ. högtid feast; N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.