Johannesevangeliet 12:2

[Johannes fokus är konungen Jesus. Han inleder inte den sista veckan som de övriga evangelierna med intåget i Jerusalem, utan med hur Jesus smörjs. Notera att Johannes inte anger i vilket hus eller vilken dag middagen hålls. Eftersom nyheten om hans ankomst hann sprida sig till Jerusalem, se vers 9, är det troligt att det inte är samma kväll. Det kan vara nästa dag eller rent av två dagar före påsken, och då är det samma händelse som Matt 26:6 och Mark 14:3 beskriver. Förutom att han blir smord här i Jerusalem före sin död, blev han också smord något år tidigare i Galileen, se Luk 7:36‑50.]

Där ordnade de en middag (kvällsmat) för Jesus. Marta betjänade (passade upp) dem, och Lasarus var en av dem som hela tiden var med runt bordet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐποίησαν   οὖν   αὐτῷ   δεῖπνον   ἐκεῖ,   καὶ   ἡ   Μάρθα   διηκόνει·   ὁ   δὲ   Λάζαρος   εἷς   ἦν   ἦν   τῶν   ἀνακειμένων   σὺν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4160 ἐποίησαν göra They made V-AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det for Him P-DSM
G1173 δεῖπνον måltid, fest a supper N-ASN
G1563 ἐκεῖ, där, dit there, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSF
G3136 Μάρθα Marta Martha N-NSF-P
G1247 διηκόνει· betjäna was serving, V-IAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G2976 Λάζαρος Lasarus Lazarus N-NSM-P
G1520 εἷς en one A-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 τῶν -, denna, denne those T-GPM
G0345 ἀνακειμένων ligga till bords, sitta till bords, bordsgäster reclining V-PNP-GPM
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.