Johannesevangeliet 12:19

Därför sade fariséerna till varandra: "Se noga hur vi inte kommer någon vart (hur våra ansträngningar är lönlösa). Hela världen följer (springer) efter honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   οὖν   Φαρισαῖοι   εἶπαν   πρὸς   ἑαυτούς·   θεωρεῖτε   ὅτι   οὐκ   ὠφελεῖτε   οὐδέν;   ἴδε   ὁ   κόσμος   ὅλος   ὀπίσω   αὐτοῦ   ἀπῆλθεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne T-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen Therefore CONJ
G5330 Φαρισαῖοι farisé the Pharisees N-NPM-T
G2036 εἶπαν säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G4314 πρὸς till among PREP
G1438 ἑαυτούς· sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras themselves, F-3APM
G2334 θεωρεῖτε se, förstå You see V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G5623 ὠφελεῖτε ge fördel you gain V-PAI-2P
G3762 οὐδέν; ingen, inget nothing. A-ASN-N
G2396 ἴδε Skåda, titta, se Behold, INJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G3650 ὅλος alla, hela, varje stund, allihop, genom hela wholly A-NSM
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka after PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G0565 ἀπῆλθεν.¶ gå, gå sin väg, gå iväg, has gone. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.