Johannesevangeliet 12:17

Alla som var med när han kallade Lasarus ut från graven och uppväckte honom från de döda fortsatte att berätta om det.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐμαρτύρει   οὖν   ὁ   ὄχλος   ὁ   ὢν   μετ᾽   αὐτοῦ,   ὅτε   τὸν   Λάζαρον   ἐφώνησεν   ἐκ   τοῦ   μνημείου   καὶ   ἤγειρεν   αὐτὸν   ἐκ   νεκρῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3140 Ἐμαρτύρει vittna was bearing witness V-IAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd N-NSM
G3588 denna, denne which T-NSM
G1510 ὢν är is being V-PAP-NSM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G3753 ὅτε när, medans when CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2976 Λάζαρον Lasarus Lazarus N-ASM-P
G5455 ἐφώνησεν kalla He called V-AAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3419 μνημείου gravmonument, grav tomb N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1453 ἤγειρεν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka raised V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν. död [the] dead. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.