Johannesevangeliet 12:15

"Frukta inte, dotter Sion!
Se, din Konung kommer,
    ridande på en åsnas föl."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   φοβοῦ   θυγάτηρ   Σιών·   ἰδοὺ   ὁ   βασιλεύς   σου   ἔρχεται   καθήμενος   ἐπὶ   πῶλον   ὄνου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G5399 φοβοῦ frukta do fear, V-PNM-2S
G2364 θυγάτηρ dotter daughter N-VSF
G4622 Σιών· Sion of Zion. N-GSF-L
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G0935 βασιλεύς Kung, judarnas kung, Israels kung King N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2064 ἔρχεται komma, gå comes, V-PNI-3S
G2521 καθήμενος sitta, sitta ner, sitta vid sitting V-PNP-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G4454 πῶλον föl a colt N-ASM
G3688 ὄνου. åsna of a donkey.” N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.