Johannesevangeliet 12:13

tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade [sjöng från Ps 118:25]: "Hosianna (rädda, fräls, befria nu)!
Välsignad är han som kommer i Herrens namn – Israels kung."

[Att vifta med palmkvistar betecknade ett varmt välkomnande. Hosianna är ursprungligen ett hebreiskt och arameiskt bönerop – här ett hyllningsrop i glädje och förväntan. Ordet har samma rot som Jesu namn på hebreiska – Yeshua.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλαβον   τὰ   βαΐα   τῶν   φοινίκων   καὶ   ἐξῆλθον   εἰς   ὑπάντησιν   αὐτῷ   καὶ   ἐκραύγαζον·   ὡσαννά,   εὐλογημένος   ὁ   ἐρχόμενος   ἐν   ὀνόματι   κυρίου   κυρίου   ὁ   βασιλεὺς   τοῦ   Ἰσραήλ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2983 ἔλαβον få, ta emot, välkomna, ta took V-2AAI-3P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G0902 βαΐα palmblad branches N-APN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G5404 φοινίκων palm palm trees N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1831 ἐξῆλθον gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went out V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G5222 ὑπάντησιν möte meet N-ASF
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2905 ἐκραύγαζον· ropa, skrika were shouting: V-IAI-3P
G5614 ὡσαννά, rädda oss nu, fräls oss nu, Hosianna Hosanna!” PRT
G2127 εὐλογημένος välsigna, prisa Blessed [is] V-RPP-NSM
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G2064 ἐρχόμενος komma, gå coming V-PNP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3686 ὀνόματι namn [the] name N-DSN
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord!” N-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord!” N-GSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0935 βασιλεὺς Kung, judarnas kung, Israels kung King N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2474 Ἰσραήλ.¶ Israel of Israel!” N-GSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.