Johannesevangeliet 12:1

[Johannes inleder och avslutar sitt evangelium med en helig vecka, se Joh 1:29‑35, 43; 2:1. Sex dagar är det judiska uttrycket för "en vecka". Lukas använder det grekisk-romerska uttrycket "omkring åtta dagar" för samma tidsperiod, jämför Luk 9:28 och Matt 17:1. Det är antagligen på fredagseftermiddagen 8 Nisan innan sabbaten börjar som Jesus anländer från Jeriko till Betania, en sträcka på 2,5 mil. Betania betyder "träldomshuset", "sorgens hus" och "betryckets hus". Det var här Jesus inledde sin tjänst, se Joh 1:28. Nu avslutar han den här och fullbordar den judiska förväntan på att gå ut ur träldomshuset, se 2 Mos 12.]

Sex dagar [en vecka] före påskhögtiden [som började 14 Nisan] kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som varit död men Jesus hade uppväckt från de döda.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   οὖν   Ἰησοῦς   πρὸ   ἓξ   ἡμερῶν   τοῦ   πάσχα   ἦλθεν   εἰς   Βηθανίαν,   ὅπου   ἦν   Λάζαρος   ὁ   τεθνηκώς   ὃν   ἤγειρεν   ἐκ   νεκρῶν   νεκρῶν   νεκρῶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen Therefore CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G4253 πρὸ före before PREP
G1803 ἓξ sex six A-GPF-NUI
G2250 ἡμερῶν dag, daglig days N-GPF
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3957 πάσχα påsk Passover, N-GSN
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0963 Βηθανίαν, Betania Bethany, N-ASF-L
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G2976 Λάζαρος Lasarus Lazarus, N-NSM-P
G3588 denna, denne who T-NSM
G2348 τεθνηκώς vara död, dö, död man, död having died V-RAP-NSM
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G1453 ἤγειρεν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka raised V-AAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.