Johannesevangeliet 11:49

Men en av dem, Kaifas, som var överstepräst detta år sade till dem: "Ni förstår ingenting,


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Εἷς   δέ   τις   ἐξ   αὐτῶν   Καϊάφας,   ἀρχιερεὺς   ὢν   τοῦ   ἐνιαυτοῦ   ἐκείνου,   εἶπεν   αὐτοῖς·   ὑμεῖς   οὐκ   οἴδατε   οὐδέν,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1520 Εἷς (heis)
en One
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1161 δέ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5100 τις (tis)
något, någon, några certain
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
X-NSM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G2533 Καϊάφας, (Kaiaphas)
Kaifas Caiaphas,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G0749 ἀρχιερεὺς (archiereus)
överstepräst high priest
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1510 ὢν (eimi)
är being
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne on the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G1763 ἐνιαυτοῦ (eniautos)
år year
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1565 ἐκείνου, (ekeinos)
den same,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
D-GSM
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. andra person Nominativ Plural
P-2NP
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-RAI-2P
G3762 οὐδέν, (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget nothing,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
Nominativ Nominativ
A-ASN-N

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)