Johannesevangeliet 11:49

Men en av dem, Kaifas, som var överstepräst detta år sade till dem: "Ni förstår ingenting,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἷς   δέ   τις   ἐξ   αὐτῶν   Καϊάφας,   ἀρχιερεὺς   ὢν   τοῦ   ἐνιαυτοῦ   ἐκείνου,   εἶπεν   αὐτοῖς·   ὑμεῖς   οὐκ   οἴδατε   οὐδέν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1520 Εἷς en One A-NSM
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5100 τις något, någon, några certain X-NSM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G2533 Καϊάφας, Kaifas Caiaphas, N-NSM-P
G0749 ἀρχιερεὺς överste präst high priest N-NSM
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G3588 τοῦ -, denna, denne on the T-GSM
G1763 ἐνιαυτοῦ år year N-GSM
G1565 ἐκείνου, den same, D-GSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδατε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-2P
G3762 οὐδέν, ingen, inget nothing, A-ASN-N
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.