Johannesevangeliet 11:10

Men den som vandrar på natten, han snubblar (snavar, syndar) eftersom han inte har det ljuset inom sig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   δέ   τις   περιπατῇ   ἐν   τῇ   νυκτί,   προσκόπτει,   ὅτι   τὸ   φῶς   οὐκ   ἔστιν   ἐν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G4043 περιπατῇ shall walk V-PAS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3571 νυκτί, natt, midnatt night, N-DSF
G4350 προσκόπτει, stöta he stumbles, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.