Johannesevangeliet 11:7

Sedan efter detta sade han till lärjungarna: "Låt oss gå tillbaka till Judéen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔπειτα   μετὰ   τοῦτο   λέγει   τοῖς   μαθηταῖς·   ἄγωμεν   εἰς   τὴν   Ἰουδαίαν   πάλιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1899 ἔπειτα Sedan, därefter, därnäst Then ADV
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G3101 μαθηταῖς· lärjunge disciples, N-DPM
G0071 ἄγωμεν föra, leda, gå, för fram Let us go V-PAS-1P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2449 Ἰουδαίαν Judéen Judea N-ASF-L
G3825 πάλιν. igen again. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.