Johannesevangeliet 11:57

Översteprästerna och fariséerna hade nu också gett order om att den som visste var Jesus var skulle anmäla det, så att de kunde gripa honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δεδώκεισαν   δὲ   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   ἐντολὰς   ἵνα   ἐάν   τις   γνῷ   ποῦ   ἐστιν   μηνύσῃ,   ὅπως   πιάσωσιν   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1325 δεδώκεισαν ge, få Had given V-LAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst chief priests N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι farisé Pharisees N-NPM-T
G1785 ἐντολὰς bud, föreskrift commands N-APF
G2443 ἵνα för att, till that ADV
G1437 ἐάν om, ifall if COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G1097 γνῷ känna, förstå shall know V-2AAS-3S
G4226 ποῦ var where ADV-I
G1510 ἐστιν är He is, V-PAI-3S
G3377 μηνύσῃ, visa, underrätta he shall show [it], V-AAS-3S
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G4084 πιάσωσιν gripa, arrestera, fånga they may seize V-AAS-3P
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.