Johannesevangeliet 11:56

De letade efter Jesus och medan de stod i [förgården till] templet sade de till varandra: "Vad tror ni, ska han inte komma till högtiden?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐζήτουν   οὖν   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   ἔλεγον   μετ᾽   ἀλλήλων   ἐν   τῷ   ἱερῷ   ἑστηκότες·   τί   δοκεῖ   ὑμῖν,   ὅτι   οὐ   μὴ   ἔλθῃ   εἰς   τὴν   ἑορτήν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2212 ἐζήτουν söka, söka efter They were seeking V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla were saying V-IAI-3P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot among PREP
G0240 ἀλλήλων varandra one another C-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2411 ἱερῷ tempel temple N-DSN
G2476 ἑστηκότες· stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing, V-RAP-NPM
G5101 τί vad, vilken, vem What I-NSN
G1380 δοκεῖ tro, mena, verka bra, mena sig does it seem V-PAI-3S
G4771 ὑμῖν, du, ni, er to you, P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2064 ἔλθῃ komma, gå He may come V-2AAS-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1859 ἑορτήν; högtid feast? N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.