Johannesevangeliet 11:53

Från den dagen började de tillsammans planera att döda (undanröja) honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπ᾽   ἐκείνης   οὖν   τῆς   ἡμέρας   ἐβουλεύσαντο   ἵνα   ἀποκτείνωσιν   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, From PREP
G1565 ἐκείνης den that [very] D-GSF
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2250 ἡμέρας dag, daglig day N-GSF
G1011 ἐβουλεύσαντο överlägga, bestämma, besluta they plotted V-ADI-3P
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0615 ἀποκτείνωσιν döda, slakta they may kill V-AAS-3P
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.