Johannesevangeliet 11:50

ni tänker inte heller logiskt, det är bättre för oss att en man dör för folket än att en hel nation går under."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδὲ   λογίζεσθε   ὅτι   συμφέρει   ὑμῖν   ἵνα   εἷς   ἄνθρωπος   ἀποθάνῃ   ὑπὲρ   τοῦ   λαοῦ,   καὶ   μὴ   ὅλον   τὸ   ἔθνος   ἀπόληται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G3049 λογίζεσθε mena, tillräkna, räkna, se som consider you V-PNI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4851 συμφέρει bättre it is profitable V-PAI-3S
G4771 ὑμῖν du, ni, er for you P-2DP
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1520 εἷς en one A-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G0599 ἀποθάνῃ dö, omkomma, vara död, döende may die V-2AAS-3S
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2992 λαοῦ, folk people, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3650 ὅλον alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G1484 ἔθνος hedning, folk, nation N-NSN
G0622 ἀπόληται. gå under, bli dödad, vara förlorad may perish. V-2AMS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.