Johannesevangeliet 11:5

Jesus älskade (osjälviskt utgivande) Marta, hennes syster [Maria] och Lasarus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἠγάπα   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   τὴν   Μάρθαν   καὶ   τὴν   ἀδελφὴν   αὐτῆς   καὶ   τὸν   Λάζαρον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0025 Ἠγάπα älska was loving V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3136 Μάρθαν Marta Martha, N-ASF-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0079 ἀδελφὴν syster sister N-ASF
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2976 Λάζαρον. Lasarus Lazarus. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.