Johannesevangeliet 11:48

Om vi låter honom fortsätta på det här sättet, kommer alla att tro på honom, och romarna kommer att ta bort både vår plats [templet i Jerusalem] och vår nation."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   ἀφῶμεν   αὐτὸν   οὕτως,   πάντες   πιστεύσουσιν   εἰς   αὐτόν,   καὶ   ἐλεύσονται   οἱ   Ῥωμαῖοι   καὶ   ἀροῦσιν   ἡμῶν   καὶ   τὸν   τόπον   καὶ   τὸ   ἔθνος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G0863 ἀφῶμεν lämna, förlåta, tillåt, försaka we shall let him alone V-2AAS-1P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3779 οὕτως, så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt like this, ADV
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G4100 πιστεύσουσιν att tro will believe V-FAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἐλεύσονται komma, gå will come V-FDI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G4514 Ῥωμαῖοι romersk Romans A-NPM-LG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0142 ἀροῦσιν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan will take away V-FAI-3P
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också both CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G5117 τόπον plats place N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G1484 ἔθνος.¶ hedning, folk, nation. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.