Johannesevangeliet 11:47

Därför sammankallade översteprästerna och fariséerna ett råd.

[Det stora Rådet, Sanhedrin, var det högsta beslutande organet bland judarna. Det bestod av 71 medlemmar från fariséerna och saddukéerna. De hade dagliga möten. Här är enda gången ordet Sanhedrin används i obestämd form (ett råd), vilket kan antyda att detta var ett informellt möte. I normala fall skulle översteprästen Kaifas, se vers 49, varit den som sammankallat mötet.]

De sade: "Vad ska vi göra? För den här mannen gör många tecken (bevis, mirakler).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Συνήγαγον   οὖν   οἱ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   συνέδριον   καὶ   ἔλεγον·   τί   ποιοῦμεν,   ὅτι   οὗτος   ὁ   ἄνθρωπος   πολλὰ   ποιεῖ   σημεῖα;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4863 Συνήγαγον samla Gathered V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst chief priests N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι farisé Pharisees N-NPM-T
G4892 συνέδριον Stora rådet a council, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla they were saying, V-IAI-3P
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G4160 ποιοῦμεν, göra are we to do? V-PAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G4183 πολλὰ många, stor many A-APN
G4160 ποιεῖ göra does V-PAI-3S
G4592 σημεῖα; tecken, mirakel signs. N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.