Johannesevangeliet 11:45

Många judar som hade kommit till Maria och sett (på avstånd betraktat) vad Jesus gjorde, kom till tro på (litade, lutade sig emot) honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πολλοὶ   οὖν   ἐκ   τῶν   Ἰουδαίων   οἱ   ἐλθόντες   πρὸς   τὴν   Μαριὰμ   καὶ   θεασάμενοι   ἃ   ἐποίησεν   ὁ   Ἰησοῦς,   ἐπίστευσαν   εἰς   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 Πολλοὶ många, stor Many A-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων Jude Jews A-GPM-PG
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G2064 ἐλθόντες komma, gå having come V-2AAP-NPM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3137 Μαριὰμ Maria Mary N-ASF-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2300 θεασάμενοι se, skåda having seen V-ADP-NPM
G3739 vem what things R-APN
G4160 ἐποίησεν göra He did, V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς, Jesus Jesus N-NSM-P
G4100 ἐπίστευσαν att tro believed V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him; P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.