Johannesevangeliet 11:43

När han sagt detta, ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ταῦτα   εἰπὼν   φωνῇ   μεγάλῃ   ἐκραύγασεν·   Λάζαρε,   δεῦρο   ἔξω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2036 εἰπὼν säga, tala, bud having said, V-2AAP-NSM
G5456 φωνῇ röst, rop in a voice N-DSF
G3173 μεγάλῃ stor loud A-DSF
G2905 ἐκραύγασεν· ropa, skrika He cried out, V-AAI-3S
G2976 Λάζαρε, Lasarus Lazarus, N-VSM-P
G1204 δεῦρο kom, come ADV
G1854 ἔξω. utanför, bort forth. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.