Johannesevangeliet 11:42

Jag vet att du alltid hör mig, men jag sade detta med tanke på de människor som står här runtomkring, så att de ska kunna välja att tro att du sänt mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   δὲ   ᾔδειν   ὅτι   πάντοτέ   μου   ἀκούεις·   ἀλλὰ   διὰ   τὸν   ὄχλον   τὸν   περιεστῶτα   εἶπον,   ἵνα   πιστεύσωσιν   ὅτι   σύ   με   ἀπέστειλας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G1492 ᾔδειν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knew V-2LAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3842 πάντοτέ alltid always ADV
G1473 μου jag, mig, min, mitt Me P-1GS
G0191 ἀκούεις· höra, lyssna You hear; V-PAI-2S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3793 ὄχλον människor, skara, folkskara crowd N-ASM
G3588 τὸν denna, denne which T-ASM
G4026 περιεστῶτα stå omkring already standing around V-RAP-ASM
G2036 εἶπον, säga, tala, bud I said [it], V-2AAI-1S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4100 πιστεύσωσιν att tro they may believe V-AAS-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4771 σύ du, ni, er You P-2NS
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G0649 ἀπέστειλας. skicka, skicka iväg, skicka ut sent. V-AAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.