Johannesevangeliet 11:41

Så de tog bort stenen där den döde låg, och Jesus lyfte upp sina ögon och sade: "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦραν   οὖν   τὸν   λίθον   οὗ   ἦν   ὁ   τεθνηκὼς   κειμένος.   ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   ἦρεν   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   ἄνω   καὶ   εἶπεν·   πάτερ,   εὐχαριστῶ   σοι   ὅτι   ἤκουσάς   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0142 ἦραν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan They took away V-AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3037 λίθον sten stone. N-ASM
G3757 οὗ där, vart where ADV
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 denna, denne who T-NSM
G2348 τεθνηκὼς vara död, dö, död man, död having died V-RAP-NSM
G2749 κειμένος. satt, ligga laid V-PNP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även Now CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0142 ἦρεν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan lifted V-AAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn [His] eyes N-APM
G0507 ἄνω till brädden, ovanifrån, upp, uppe upwards ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G3962 πάτερ, fader Father, N-VSM
G2168 εὐχαριστῶ tacka, vara tacksam I thank V-PAI-1S
G4771 σοι du, ni, er You P-2DS
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0191 ἤκουσάς höra, lyssna You have heard V-AAI-2S
G1473 μου. jag, mig, min, mitt Me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.