Johannesevangeliet 11:4

När Jesus hörde detta sade han: "Den sjukdomen (svagheten) kommer inte att leda till döden, i stället kommer Gud att förhärligas (tillbedjas), så att Guds Son blir förhärligad genom den."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀκούσας   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   αὕτη   ἡ   ἀσθένεια   οὐκ   ἔστιν   πρὸς   θάνατον   ἀλλ᾽   ὑπὲρ   τῆς   δόξης   τοῦ   θεοῦ   ἵνα   δοξασθῇ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ   δι᾽   αὐτῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἀκούσας höra, lyssna Having heard V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G0769 ἀσθένεια svaghet, åkomma, sjuklighet sickness N-NSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G4314 πρὸς till unto PREP
G2288 θάνατον död death, N-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1392 δοξασθῇ prisa, ära may be glorified V-APS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför by PREP
G0846 αὐτῆς.¶ honom, dem, henne, den, det it. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.