Johannesevangeliet 11:39

Han sade: "Ta bort stenen!" Då sade Marta, den dödes syster: "Herre, vid det här laget luktar han, det har ju gått fyra dagar sedan han dog."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   ὁ   Ἰησοῦς·   ἄρατε   τὸν   λίθον.   λέγει   αὐτῷ   ἡ   ἀδελφὴ   τοῦ   τετελευτηκότος   Μάρθα·   κύριε,   ἤδη   ὄζει·   τεταρταῖος   γάρ   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0142 ἄρατε ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do take away V-AAM-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3037 λίθον. sten stone. N-ASM
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 denna, denne the T-NSF
G0079 ἀδελφὴ syster sister N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne of the [one] T-GSM
G5053 τετελευτηκότος having deceased, V-RAP-GSM
G3136 Μάρθα· Marta Martha, N-NSF-P
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G3605 ὄζει· stinka he stinks, V-PAI-3S
G5066 τεταρταῖος fyra dagar four days A-NSM
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν. är it is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.