Johannesevangeliet 11:38

[Det kan finns flera orsaker till Jesu vrede. Kanske kände han en upprördhet över alla skenheliga ceremonier med anställda gråterskor och flöjtspel som var vanligt på en dåtida begravning. Ett annat skäl kan ha varit otron han mötte eller anklagelserna att det var hans fel att Lasarus dött – han som är livet självt! Men kanske riktade sig vreden först och främst mot döden och djävulen som han kommit för att besegra.]

Jesus blev upprörd till vrede igen och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰησοῦς   οὖν   πάλιν   ἐμβριμώμενος   ἐν   ἑαυτῷ   ἔρχεται   εἰς   τὸ   μνημεῖον·   ἦν   δὲ   σπήλαιον,   καὶ   λίθος   ἐπέκειτο   ἐπ᾽   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3825 πάλιν igen again, ADV
G1690 ἐμβριμώμενος säga strängt, djupt rörd being deeply moved V-PNP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself, F-3DSM
G2064 ἔρχεται komma, gå comes V-PNI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G3419 μνημεῖον· gravmonument, grav tomb. N-ASN
G1510 ἦν är It was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4693 σπήλαιον, grotta, håla a cave, N-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3037 λίθος sten a stone N-NSM
G1945 ἐπέκειτο tränga sig inpå, pressa, ligga framför, ligga på, pålagd was lying V-INI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till against PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det it. P-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.