Johannesevangeliet 11:33

När Jesus såg henne brista ut i högljudd gråt gång på gång, och att judarna som följt med henne också grät högljutt, blev han djupt upprörd (kände vrede) i sin ande, och kände smärta (oro).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰησοῦς   οὖν   ὡς   εἶδεν   αὐτὴν   κλαίουσαν   καὶ   τοὺς   συνελθόντας   αὐτῇ   Ἰουδαίους   κλαίοντας,   ἐνεβριμήσατο   τῷ   πνεύματι   καὶ   ἐτάραξεν   ἑαυτὸν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G5613 ὡς som when CONJ
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He saw V-2AAI-3S
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G2799 κλαίουσαν gråta, sörja weeping, V-PAP-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4905 συνελθόντας komma tillsammans having come with V-2AAP-APM
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det her P-DSF
G2453 Ἰουδαίους Jude Jews A-APM-PG
G2799 κλαίοντας, gråta, sörja weeping, V-PAP-APM
G1690 ἐνεβριμήσατο säga strängt, djupt rörd He was deeply moved V-ADI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G4151 πνεύματι Ande in spirit N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5015 ἐτάραξεν vara upprörd, göra någon upprörd troubled V-AAI-3S
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself. F-3ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.