Johannesevangeliet 11:31

När de judar som var med Maria inne i huset för att trösta henne såg att hon rest sig upp hastigt och gått ut, följde de efter henne eftersom de trodde hon skulle till graven för att gråta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   οὖν   Ἰουδαῖοι   οἱ   ὄντες   μετ᾽   αὐτῆς   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ   καὶ   παραμυθούμενοι   αὐτήν,   ἰδόντες   τὴν   Μαριὰμ   ὅτι   ταχέως   ἀνέστη   καὶ   ἐξῆλθεν,   ἠκολούθησαν   αὐτῇ,   δόξαντες   ὅτι   ὑπάγει   εἰς   τὸ   μνημεῖον   ἵνα   κλαύσῃ   ἐκεῖ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne The T-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2453 Ἰουδαῖοι Jude Jews A-NPM-PG
G3588 οἱ denna, denne who T-NPM
G1510 ὄντες är are being V-PAP-NPM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det her P-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3614 οἰκίᾳ hus, hem, hushåll, från huset house N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3888 παραμυθούμενοι trösta consoling V-PNP-NPM
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det her, P-ASF
G1492 ἰδόντες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NPM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3137 Μαριὰμ Maria Mary N-ASF-P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5030 ταχέως skynda quickly ADV
G0450 ἀνέστη stå upp, uppstå, resa sig upp she rose up V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1831 ἐξῆλθεν, gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went out, V-2AAI-3S
G0190 ἠκολούθησαν följa followed V-AAI-3P
G0846 αὐτῇ, honom, dem, henne, den, det after her, P-DSF
G1380 δόξαντες tro, mena, verka bra, mena sig having supposed V-AAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5217 ὑπάγει she is going V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3419 μνημεῖον gravmonument, grav tomb N-ASN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2799 κλαύσῃ gråta, sörja she may weep V-AAS-3S
G1563 ἐκεῖ. där, dit there. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.