Johannesevangeliet 11:27

Hon svarade honom: "Ja Herre, jag har trott att du är den Smorde (Messias), Guds Son, han som skulle komma till världen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτῷ·   ναὶ   κύριε·   ἐγὼ   πεπίστευκα   ὅτι   σὺ   εἶ   ὁ   χριστὸς   ὁ   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ   ὁ   εἰς   τὸν   κόσμον   ἐρχόμενος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla She says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G3483 ναὶ ja, jo Yes, PRT
G2962 κύριε· Herren, herre Lord; N-VSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4100 πεπίστευκα att tro have believed V-RAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5547 χριστὸς den smorde, Kristus Christ, N-NSM-T
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world N-ASM
G2064 ἐρχόμενος.¶ komma, gå coming. V-PNP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.