Johannesevangeliet 11:26

och den (alla; var och en) som lever [Guds överflödande liv] och tror på [kontinuerligt förtröstar och sträcker sig fram till] mig ska (skulle) aldrig någonsin (i evighet) [behöva] dö. Tror du detta?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πᾶς   ὁ   ζῶν   καὶ   πιστεύων   εἰς   ἐμὲ   οὐ   μὴ   ἀποθάνῃ   εἰς   τὸν   αἰῶνα.   πιστεύεις   τοῦτο;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G2198 ζῶν leva, levande is living V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3756 οὐ inte never PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0599 ἀποθάνῃ dö, omkomma, vara död, döende shall die, V-2AAS-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα. evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age. N-ASM
G4100 πιστεύεις att tro Believe you V-PAI-2S
G3778 τοῦτο; detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this? D-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.