Johannesevangeliet 11:24

Marta svarade honom: "Jag vet (har en klar förståelse av) att han ska uppstå igen, vid uppståndelsen på den sista (yttersta) dagen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτῷ   ἡ   Μάρθα·   οἶδα   ὅτι   ἀναστήσεται   ἐν   τῇ   ἀναστάσει   ἐν   τῇ   ἐσχάτῃ   ἡμέρᾳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSF
G3136 Μάρθα· Marta Martha, N-NSF-P
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0450 ἀναστήσεται stå upp, uppstå, resa sig upp he will rise again V-FMI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0386 ἀναστάσει uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv resurrection N-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2078 ἐσχάτῃ sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-DSF
G2250 ἡμέρᾳ.¶ dag, daglig day. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.