Johannesevangeliet 11:21

Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   οὖν   ἡ   Μάρθα   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν·   κύριε,   εἰ   ἦς   ὧδε,   οὐκ   ἂν   ἀπέθανεν   ὁ   ἀδελφός   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G3136 Μάρθα Marta Martha N-NSF-P
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν· Jesus Jesus, N-ASM-P
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1510 ἦς är You had been V-IAI-2S
G5602 ὧδε, här, denna plats here, ADV
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G0599 ἀπέθανεν dö, omkomma, vara död, döende be dead. V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0080 ἀδελφός bror, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.