Johannesevangeliet 11:2

Det var den Maria som [senare hemma hos Simon den spetälskes hus, se Joh 12:3] smorde Herren med parfym (olja) och torkade hans fötter med sitt hår. Det var hennes bror Lasarus som nu var sjuk (svag, kraftlös).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦν   δὲ   Μαριὰμ   ἡ   ἀλείψασα   τὸν   κύριον   μύρῳ   καὶ   ἐκμάξασα   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   ταῖς   θριξὶν   αὐτῆς,   ἧς   ὁ   ἀδελφὸς   Λάζαρος   ἠσθένει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3137 Μαριὰμ Maria Mary N-NSF-P
G3588 denna, denne the [one] T-NSF
G0218 ἀλείψασα smörja having anointed V-AAP-NSF
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον Herren, herre Lord N-ASM
G3464 μύρῳ olja, smörjelse with fragrant oil N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1591 ἐκμάξασα torka having wiped V-AAP-NSF
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3588 ταῖς denna, denne with the T-DPF
G2359 θριξὶν hår hair N-DPF
G0846 αὐτῆς, honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G3739 ἧς vem whose R-GSF
G3588 denna, denne T-NSM
G0080 ἀδελφὸς bror, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G2976 Λάζαρος Lasarus Lazarus N-NSM-P
G0770 ἠσθένει. vara svag, vara sjuk, was sick. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.