Johannesevangeliet 11:16

Då sade Tomas, som kallades tvillingen (gr. Didymus – arameiska Taama), till de andra lärjungarna: "Låt oss också gå så att vi kan dö [bli dödade av judarna tillsammans] med honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   οὖν   Θωμᾶς   ὁ   λεγόμενος   Δίδυμος   τοῖς   συμμαθηταῖς·   ἄγωμεν   καὶ   ἡμεῖς   ἵνα   ἀποθάνωμεν   μετ᾽   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2381 Θωμᾶς Tomas Thomas, N-NSM-P
G3588 denna, denne who T-NSM
G3004 λεγόμενος sa, säga, tala, kalla is being called V-PPP-NSM
G1324 Δίδυμος Didymus, tvillingen Didymus, N-NSM-P
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G4827 συμμαθηταῖς· medlärjunge fellow disciples, N-DPM
G0071 ἄγωμεν föra, leda, gå, för fram Let us go V-PAS-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt us, P-1NP
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0599 ἀποθάνωμεν dö, omkomma, vara död, döende we may die V-2AAS-1P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.