Johannesevangeliet 11:14

Då sade Jesus i klartext till dem: "Lasarus har dött,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   οὖν   εἶπεν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς   παρρησίᾳ·   Λάζαρος   ἀπέθανεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3954 παρρησίᾳ· öppet tal, frimodigt tal plainly, N-DSF
G2976 Λάζαρος Lasarus Lazarus N-NSM-P
G0599 ἀπέθανεν. dö, omkomma, vara död, döende has died. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.