Johannesevangeliet 11:12

Lärjungarna sade till honom: "Herre, sover han så blir han frisk (frälst, räddad)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπαν   οὖν   οἱ   μαθηταὶ   αὐτῷ·   κύριε,   εἰ   κεκοίμηται,   σωθήσεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπαν säga, tala, bud Said V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G2837 κεκοίμηται, sova, insomna, avlida he has fallen asleep, V-RMI-3S
G4982 σωθήσεται. frälsa, hela he will get well. V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.