Johannesevangeliet 10:3

För honom öppnar grindvakten och fåren hör (lyssnar till) hans röst, och han kallar sina egna får vid namn och för ut dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τούτῳ   ὁ   θυρωρὸς   ἀνοίγει,   καὶ   τὰ   πρόβατα   τῆς   φωνῆς   αὐτοῦ   ἀκούει,   καὶ   τὰ   ἴδια   πρόβατα   φωνεῖ   κατ᾽   ὄνομα   καὶ   ἐξάγει   αὐτά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τούτῳ
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de To him
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
D-DSM
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2377 θυρωρὸς
portvakt doorkeeper
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0455 ἀνοίγει,
öppna opens,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
T-NPN
G4263 πρόβατα
får sheep
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN
G3588 τῆς
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G5456 φωνῆς
röst, rop voice
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G0191 ἀκούει,
höra, lyssna listen,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G2398 ἴδια
hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G4263 πρόβατα
får sheep
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G5455 φωνεῖ
kalla he shouts to
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2596 κατ᾽
enligt, mot, i by
Preposition Preposition
PREP
G3686 ὄνομα
namn name
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1806 ἐξάγει
föra ut leads out
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0846 αὐτά.
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
P-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar