Johannesevangeliet 10:8

Alla som kom före mig [de falska herdarna] är tjuvar och rånare,
    men fåren lyssnade inte på dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάντες   ὅσοι   ἦλθον   πρὸ   ἐμοῦ,   κλέπται   εἰσὶν   καὶ   λῃσταί·   ἀλλ᾽   οὐκ   ἤκουσαν   αὐτῶν   τὰ   πρόβατα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-NPM
G3745 ὅσοι så länge as many as K-NPM
G2064 ἦλθον komma, gå came V-2AAI-3P
G4253 πρὸ före before PREP
G1700 ἐμοῦ, mig, min, mina Me, S-1SGSN
G2812 κλέπται tjuv thieves N-NPM
G1510 εἰσὶν är are V-PAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3027 λῃσταί· tjuv, rånare robbers; N-NPM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἤκουσαν höra, lyssna did listen V-AAI-3P
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det to them P-GPM
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4263 πρόβατα. får sheep. N-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.