Johannesevangeliet 10:6

Jesus berättade denna liknelse för dem, men de förstod (visste) inte vad han talade om.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταύτην   τὴν   παροιμίαν   εἶπεν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐκεῖνοι   δὲ   οὐκ   ἔγνωσαν   τίνα   ἦν   ἃ   ἐλάλει   αὐτοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταύτην detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3942 παροιμίαν liknelse, ordspråk allegory N-ASF
G2036 εἶπεν säga, tala, bud spoke V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus; N-NSM-P
G1565 ἐκεῖνοι den they D-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἔγνωσαν känna, förstå knew V-2AAI-3P
G5101 τίνα vad, vilken, vem what I-NPN
G1510 ἦν är it was V-IAI-3S
G3739 vem that R-APN
G2980 ἐλάλει tala, säga, predika, uttala He was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς.¶ honom, dem, henne, den, det to them. P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.