Johannesevangeliet 10:40

Han gick tillbaka över Jordan [floden] till det ställe där Johannes [Döparen] först hade döpt, och stannade där. [I Betania på andra sidan Jordan, se Joh 1:27.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀπῆλθεν   πάλιν   πέραν   τοῦ   Ἰορδάνου   εἰς   τὸν   τόπον   ὅπου   ἦν   Ἰωάννης   τὸ   πρῶτον   βαπτίζων,   καὶ   ἔμεινεν   ἐκεῖ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, He departed V-2AAI-3S
G3825 πάλιν igen again ADV
G4008 πέραν på andra sidan beyond PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G2446 Ἰορδάνου Jordan Jordan, N-GSM-L
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G5117 τόπον plats place N-ASM
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G4413 πρῶτον först, främst at first A-ASN
G0907 βαπτίζων, döpa, tvätta baptizing. V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3306 ἔμεινεν stanna, bo, He stayed V-AAI-3S
G1563 ἐκεῖ. där, dit there. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.