Johannesevangeliet 10:4

När han fört ut (gr. ekballo; kastat ut) alla de egna fåren [samma ord som i Joh 2:15 när Jesus driver ut månglarna ur templet – Jesus vet när fåren är redo, även om de tvekar att lämna fållan], går han framför dem, och fåren följer honom därför att de känner igen [lyssnar med sina hjärtan efter] hans röst (ton, tal).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὅταν   τὰ   ἴδια   πάντα   ἐκβάλῃ,   ἔμπροσθεν   αὐτῶν   πορεύεται,   καὶ   τὰ   πρόβατα   αὐτῷ   ἀκολουθεῖ,   ὅτι   οἴδασιν   τὴν   φωνὴν   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3752 ὅταν när When CONJ
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G2398 ἴδια hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own A-APN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G1544 ἐκβάλῃ, ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut he may bring out, V-2AAS-3S
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPN
G4198 πορεύεται, gå, bege sig he goes, V-PNI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4263 πρόβατα får sheep N-NPN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det after him P-DSM
G0190 ἀκολουθεῖ, följa follow, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1492 οἴδασιν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they know V-RAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5456 φωνὴν röst, rop voice N-ASF
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.