Johannesevangeliet 10:37

Om jag inte gör min Faders gärningar så behöver ni inte tro på mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   οὐ   ποιῶ   τὰ   ἔργα   τοῦ   πατρός   μου,   μὴ   πιστεύετέ   μοι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4160 ποιῶ göra I do V-PAI-1S
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-APN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4100 πιστεύετέ att tro do believe V-PAM-2P
G1473 μοι· jag, mig, min, mitt Me. P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.