Johannesevangeliet 10:36

varför säger ni om den som Gud har avskilt (helgat, avsatt för helig tjänst) och sänt in till världen: Du har begått hädelse genom att säga, jag är Guds Son.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃν   ὁ   πατὴρ   ἡγίασεν   καὶ   ἀπέστειλεν   εἰς   τὸν   κόσμον,   ὑμεῖς   λέγετε   ὅτι   βλασφημεῖς,   ὅτι   εἶπον·   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ   εἰμι;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃν vem [of Him] whom R-ASM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G0037 ἡγίασεν helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig sanctified V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον, värld world, N-ASM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3004 λέγετε sa, säga, tala, kalla do say V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G0987 βλασφημεῖς, häda, smäda You blaspheme, V-PAI-2S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G2036 εἶπον· säga, tala, bud I said, V-2AAI-1S
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1510 εἰμι; är I am’? V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.