Johannesevangeliet 10:32

Jesus svarade dem: "Jag har visat er många goda gärningar, för vilken av dem vill ni stena mig?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   πολλὰ   ἔργα   καλὰ   ἔδειξα   ὑμῖν   ἐκ   τοῦ   πατρός   μου·   διὰ   ποῖον   αὐτῶν   ἔργον   ἐμὲ   λιθάζετε;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G4183 πολλὰ många, stor Many A-APN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-APN
G2570 καλὰ god, gott, bättre, rätt, fina good A-APN
G1166 ἔδειξα visa I have shown V-AAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader Father; N-GSM
G1473 μου· jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G4169 ποῖον vad, vilka which I-ASN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of these P-GPN
G2041 ἔργον gärning, handling work, N-ASN
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3034 λιθάζετε;¶ stena do you stone? V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.