Johannesevangeliet 10:31

Igen tog de judiska ledarna upp stenar för att stena honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐβάστασαν   οὖν   πάλιν   λίθους   οἱ   Ἰουδαῖοι,   ἵνα   λιθάσωσιν   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0941 Ἐβάστασαν bära Took up V-AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G3037 λίθους sten stones N-APM
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι, Jude Jews, A-NPM-PG
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3034 λιθάσωσιν stena they may stone V-AAS-3P
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.