Johannesevangeliet 10:3

För honom öppnar grindvakten och fåren hör (lyssnar till) hans röst, och han kallar sina egna får vid namn och för ut dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τούτῳ   ὁ   θυρωρὸς   ἀνοίγει,   καὶ   τὰ   πρόβατα   τῆς   φωνῆς   αὐτοῦ   ἀκούει,   καὶ   τὰ   ἴδια   πρόβατα   φωνεῖ   κατ᾽   ὄνομα   καὶ   ἐξάγει   αὐτά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de To him D-DSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2377 θυρωρὸς portvakt doorkeeper N-NSM
G0455 ἀνοίγει, öppna opens, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4263 πρόβατα får sheep N-NPN
G3588 τῆς denna, denne to the T-GSF
G5456 φωνῆς röst, rop voice N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G0191 ἀκούει, höra, lyssna listen, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G2398 ἴδια hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own A-APN
G4263 πρόβατα får sheep N-APN
G5455 φωνεῖ kalla he shouts to V-PAI-3S
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i by PREP
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1806 ἐξάγει föra ut leads out V-PAI-3S
G0846 αὐτά. honom, dem, henne, den, det them. P-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.