Johannesevangeliet 10:27

Mina får lyssnar till min röst och jag känner (har en personlig relation med) dem och de följer mig (är mina lärjungar).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὰ   πρόβατα   τὰ   ἐμὰ   τῆς   φωνῆς   μου   ἀκούουσιν,   κἀγὼ   γινώσκω   αὐτά,   καὶ   ἀκολουθοῦσίν   μοι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὰ denna, denne The T-NPN
G4263 πρόβατα får sheep N-NPN
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G1699 ἐμὰ min, mitt, mina of Me, S-1SNPN
G3588 τῆς denna, denne to the T-GSF
G5456 φωνῆς röst, rop voice N-GSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G0191 ἀκούουσιν, höra, lyssna they listen V-PAI-3P
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G1097 γινώσκω känna, förstå know V-PAI-1S
G0846 αὐτά, honom, dem, henne, den, det them, P-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0190 ἀκολουθοῦσίν följa they follow V-PAI-3P
G1473 μοι, jag, mig, min, mitt Me; P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.