Johannesevangeliet 10:25

Jesus svarade dem: "Jag har redan berättat det, men ni tror (litar, förtröstar) inte på mig. De gärningar som jag ständigt gör i min Faders namn vittnar om mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἶπον   ὑμῖν,   καὶ   οὐ   πιστεύετε.   τὰ   ἔργα   ἃ   ἐγὼ   ποιῶ   ἐν   τῷ   ὀνόματι   τοῦ   πατρός   μου,   ταῦτα   μαρτυρεῖ   περὶ   ἐμοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G2036 εἶπον säga, tala, bud I told V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν, du, ni, er you, P-2DP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4100 πιστεύετε. att tro you believe. V-PAI-2P
G3588 τὰ denna, denne The T-NPN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-NPN
G3739 vem that R-APN
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4160 ποιῶ göra do V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματι namn name N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-NPN
G3140 μαρτυρεῖ vittna bear witness V-PAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1700 ἐμοῦ· mig, min, mina Me. S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.