Johannesevangeliet 10:23

och Jesus gick omkring i Salomos pelargång i tempelområdet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   περιεπάτει   ὁ   Ἰησοῦς   ἐν   τῷ   ἱερῷ   ἐν   τῇ   στοᾷ   τοῦ   Σολομῶνος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4043 περιεπάτει was walking V-IAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2411 ἱερῷ tempel temple N-DSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4745 στοᾷ pelargång porch N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4672 Σολομῶνος. Salomo of Solomon. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.