Johannesevangeliet 10:22

Efter detta inföll tempelinvigningsfesten [chanukka] i Jerusalem.

[Chanukka, även translittererat hanukka, infaller i slutet av november eller i december och är en åtta dagar lång judisk högtid som även kallas "ljusets fest". Den är inte en av de sju högtiderna som beskrivs i Moseböckerna, se 3 Mos 23. Den firas till minne av att man år 164 f.Kr. under ledning av den judiska prästsläkten mackabéerna lyckades besegra de syrisk-grekiska trupper som hade vanhelgat templet i Jerusalem. När det var dags att återinviga templet, säger traditionen att det bara fanns olja för en dag till den sjuarmade ljusstaken. Att förbereda ny tog minst en vecka, men ett under skedde och oljan räckte åtta dagar.
    I nutida judendom används en åttaarmad ljusstake med ett nionde hjälpljus. Det hebreiska ordet för detta nionde ljus är shamash som betyder tjänare/hjälpare. Det tänds först och från detta tänds de andra ljusen. Första dagen ett, andra två, osv. Den åttonde dagen brinner alla ljusen.]


Det var vinter,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγένετο   τότε   τὰ   ἐγκαίνια   ἐν   τοῖς   Ἱεροσολύμοις·   καὶ   χειμὼν   ἦν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 Ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma Took place V-2ADI-3S
G5119 τότε då, vid den tiden at the time ADV
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G1456 ἐγκαίνια tempelinvigningens högtid, tempelinvigninsfesten Feast of Dedication, N-NPN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig at PREP
G3588 τοῖς denna, denne T-DPN
G2414 Ἱεροσολύμοις· Jerusalem Jerusalem. N-DPN-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5494 χειμὼν vinter, dåligt väder winter N-NSM
G1510 ἦν, är it was, V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.